D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) us informem que:

  1. RESPONSABLE: El responsable del tractament de les vostres dades personals és Laura Puértolas Domènech (en endavant Albirem), telèfon (+34) 935198860, correu electrònic: info@albirem.com.
  2. FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades personals que ens faciliteu seran tractades per Albirem amb la finalitat de prestar els serveis contractats, facturació i mantenir una relació comercial en cas d’haver-se consentit expressament.
  3. LEGITIMACIÓ: Les dades es conservaran mentre es mantingui aquest consentiment o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, adreçant-se a info@albirem.com.
  4. DESTINATARIS: Les vostres dades no seran comunicades a tercers exceptuant els casos en els quals existeixi una obligació legal per a fer-ho.
  5. DRETS: Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. Per tal d’exercir-los podreu adreçar-vos a info@albirem.com. També podreu presentar una reclamació, si s’escau, davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

PROGRAMA KIT DIGITAL FINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA