D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) us informem que:

  1. RESPONSABLE: El responsable del tractament de les vostres dades personals és Laura Puértolas Domènech (en endavant Albirem), telèfon (+34) 935198860, correu electrònic: info@albirem.com.
  2. FINALITAT DEL TRACTAMENT: Les dades personals que ens faciliteu seran tractades per Albirem amb la finalitat de prestar els serveis contractats, facturació i mantenir una relació comercial en cas d’haver-se consentit expressament.
  3. LEGITIMACIÓ: Les dades es conservaran mentre es mantingui aquest consentiment o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, adreçant-se a info@albirem.com.
  4. DESTINATARIS: Les vostres dades no seran comunicades a tercers exceptuant els casos en els quals existeixi una obligació legal per a fer-ho.
  5. DRETS: Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. Per tal d’exercir-los podreu adreçar-vos a info@albirem.com. També podreu presentar una reclamació, si s’escau, davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.